آخرین به روز رسانی : 2019-03-18 13:01:11

تاييديه شهرداري تهران

این شرکت در لیست پیمانکاران مورد تأیید شهرداری تهران قرار گرفته است.(معاونت ترافيك رديف225 ).لطفا”به آدرس ذيل لينك شويد:www.teharn.ir

وب سایت مینیاتور