آخرین به روز رسانی : 2018-04-07 12:50:01

تاييديه شهرداري تهران

این شرکت در لیست پیمانکاران مورد تأیید شهرداری تهران قرار گرفته است.(معاونت ترافيك رديف225 ).لطفا”به آدرس ذيل لينك شويد:www.teharn.ir

وب سایت مینیاتور