آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

ایستگاه اتوبوس

طرح هاي زياد موجود در شركت ونمونه كارهاي نصب شده در شهر مي تواند ايده خوبي براي مشتري جهت انتخاب باشد ،در صورت انتخاب هريك از موارد فوق بعد از بررسي ابعادي محل نصب آن،وبررسي نوع اجزاءبكار گرفته شده در آن و تصويب آن با مشتري سايبان ايستگاه ها د رمحل كارگاه شركت ساخته شده و جهت مشتري ارسال مي شود.

مشتري نيز مي تواند ملزومات ونياز مندي هاي خود را به واحد طراحي ارائه كرده تا طرح ايده آل جهت مشتري طراحي گردد،اين طرح مي تواند به صورت انحصاري جهت مشتري توليد گردد.

چون الزامات هر محل ياهر شهر با محل و شهر هاي ديگر متفاوت است ،طراحي سايبان ايستگاه مختص آن محل يا شهر توصيه مي گردد.

سايبان مي تواند از استيل ،آهن با رنگ معمولي يا كوره ا ي و حتي آلومينيوم وچوبي ساخته شود.

نمونه هاي زيادطراحي شده واجرا شده اين شركت در سطوح شهر توانمندي اين واحد را در ساخت انواع سايبان ايستگاه اتوبوس نشان مي دهد.

وب سایت مینیاتور