آخرین به روز رسانی : 2018-06-21 13:15:52

تائیدیه

تمامی مراحل طراحی محاسبه و ساخت و اجرا طبق استانداردهای ذیل انجام میشود
1- محاسبه فنی سازه طبق آیین نامه 519
2- آیین نامه ضد زلزله ( در صورت درخواست )
3- جهت پوشش پلی کربنات
یک نمونه از رضایت نامه شهرداری تهران در ذیل ملاحضه میشود .
این شرکت در لیست پیمانکاران مورد تأیید واحد ترافیک شهرداری قرار دارد.

وب سایت مینیاتور