آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

گروه گلخانه ها

اين شركت داراي يك اكيپ متخصص گل خانه مي باشد.گل خانه از مرحله طراحي ،محاسبه ،اجرا،ونصب به صورت كليد دردست به مشتري تحويل مي شود.اين مراحل شامل ساخت فونداسيون،اسكلت وپوشش وتجهيزات جانبي مي باشد.

كلاً گلخانه هابه سه روش طراحي و ساخته مي شود.

1.  گلخانه با اسكلت مخصوص گالوانيزه و پوشش ورق پلي كربنات چند جداره

2.  گلخانه با اسكلت آهني وپوشش ورق پلي كربنات

3.  گلخانه با اسكلت لوله اي گالوانيزه و پوشش ورق پلي كربنات

تذكر:در هركدام از موارد فوق مي توان از انواع شيشه به جاي پوشش پلي كربنات استفاده كرد. مشتري مي تواند بعد از انتخاب هر يك از انواع فوق،گلخانه را به صورت سفارشي ساخت در محل يا به صورت پيش ساخته سفارش مي دهد.در مرحله سفارشي وساخت در محل ،تمام مراحل ساخت در محل پروژه صورت مي گيرد.ولي در نوع پيش ساخته همه مراحل در كارگاه اين شركت انجام مي شود وفقط مونتاژآن درمحل پروژه صورت مي گيرد.

قابل تذكر است كه گلخانه نوع شماره يك به صورت توليد انبوه در كارخانه انجام مي گيرد.

 

وب سایت مینیاتور