آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

گروه مبلمان شهری

اين گروه متخصص در ساخت ووپوشش انواع پل عابر پياده،سايبان ايستگاه اتوبوس، تابلوهاي تبليغاتي و انواع ديوارصداگيرو سايبان هاي شهري مي باشد.

مراحل ساخت شامل طراحي،محاسبات فني وساخت ونصب در اين شركت صورت ميگيرد،مشتري مي تواند از انواع مدل هاي ساخته شده اين شركت نمونه مورد نظر خود را انتخاب كند يابراساس درخواست خود كه نيازمندي هاي مشتري و شرايط خاص محيطي وجغرافيايي رادر بر مي گيرد.درخواست طرح مخصوص خودرا بنمايد،اكيپ معماري اين گروه،طرح مخصوص مشتري راتهيه كرده وپس از تصويب و تاييد آن به وسيله مشتري آن رابه واحد فني جهت محاسبه ارسال تاپس از محاسبه وتهيه نقشه هاي فني به اكيپ هاي اجرايي داد ه مي شود تامراحل ساخت آن به اطلاع مشتري برسد.

وب سایت مینیاتور