آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

کاتالوگ و اسناد

دراين قسمت ها مي توانيد انواع اسناد مرتبط خود راپيدانمائيد:

1-كاتالوگ:

دراين قسمت انواع كاتالوگ شركت قابل دسترسي مي باشد.كاتالوگ شماره بوسيله power point  اجراء مي گرددكه بعدازبارگذاري (download) قابل مشاهده مي باشد.

مي توانيد اين كاتالوگ هارا به صورت آماده ازواحدفروش مستقردردفترمركزي شركت تهيه نمائيد.

2-اسناد:

دراين قسمت انواع قراردادها وتائيديه ها واسناد شركت قراردارد.

3-گارانتي:

1)گارانتي نامه آببندي شركت نوآوران آيداپوشش ملاحظه مي گردد

2)گارانتي نامه ورق هاي پلي كربنات توليدي شركت نوآوران آيداپلاستيك ملاحظه مي گردد.

وب سایت مینیاتور