آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

اسناد

تمامی مراحل طراحی محاسبه و ساخت و اجرا طبق استانداردهای ذیل انجام میشود

1- محاسبه فنی سازه طبق آیین نامه 519

2-آیین نامه ضد زلزله ( در صورت درخواست )

3-جهت پوشش پلی کربنات

یک نمونه از رضایت نامه شهرداری تهران در ذیل ملاحظه میشود .

این شرکت در لیست پیمانکاران مورد تأیید شهرداری تهران قرار دارد.(معاونت ترافيك رديف225 ).لطفا”به آدرس ذيل لينك شويد:www.teharn.ir

4-فهارست بها سال1388 link

وب سایت مینیاتور