آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

گلخانه با اسکلت آهنی

اسكلت اصلي و  شبكه نصب ورق پلي كربنات ،شيشه به وسيله انواع قوطي هاي آهني برش خورده وجوش كاري مي گردد،چون شبكه نصب و اسكلت باربر هر دو آهني هستند،صرفه جويي قابل ملاحظه اي در مقدار آهن مصرفي ايجاد مي شود كه در ان قيمت تمام شده كل پروژه موثر است.

هيچ گونه محدوديت ابعادي چه در دهنه وچه در طول و همينطور در ارتفاع وجود ندارد.

جهت رنگ آميزي آن مي توان از رنگ كوره ا ي يا رنگ اپوكسي استفاده كرد كه مقاومت خوبي در برابر  شرايط جوي دارد.مي توان آن را به صورت پيش ساخته  در كارگاه توليد كرد و نصب اسكلت را به صورت پيچ و مهره اي در محل پروژه انجام داد.

مزيت مهم آن فرم دلخواه گلخانه (باتوجه به ابعاد زمين)وقيمت پايين آن مي باشد.

سرعت نصب وساخت آن نيز قابل ملاحظه مي باشد.

وب سایت مینیاتور