آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

گلخانه با اسکلت مخصوص گالوانیزه

اين گلخانه مابين گلخانه آهن و گلخانه لوله اي  از لحاظ قيمتي مي باشد ،هم مزيت گلخانه گالوانيزه را نسبت به شرايط جوي دارد وچون اسكلت سبك دارد از لحاظ قيمتي نيز مناسب مي باشد.

ستون ها و شبكه نصب وكل المان هاي اين گلخانه از ورق گالوانيزه كه در كارخانه خم شده وبه شكل دلخواه د رآمده است ،مي باشند.

اين گلخانه به صورت پيش ساخته در كارگاه توليد مي گردد ونصب آن بسيار ساده وسريع مي باشد.اسكلت آن سبك بوده وقابليت باز وبسته شدن ونصب در جاي ديگررادارد،نصب آن به وسيله خود مشتري مي تواند انجام پذيرد.پوشش آن هم مي تواندتغيير كند و تعميرونگهداري آن بسيار ساده مي باشد.اين گلخانه در چند نوع دهانه و چند نوع ارتفاع مختلف توليد مي گردد.

وب سایت مینیاتور