آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

پل عابر پیاده

جهت پل عابر پياده مشتري مي تواند بسته به نياز خود از طرح هاي قبلي شركت،نوع مورد نياز خود راانتخاب نمايد،كه بعد از انتخاب نوع آن محاسبات فني و ترسيم نقشه هاي فني با توجه به محل نصب (بعد از بازديد از محل واستخراج  ابعاد مورد نياز)آن انجام شده و تغييرات لازم در اجزا و المان هاي آن صورت ميگيرد،كه به صورت پيش ساخته در قطعه ها ي قابل حمل ساخته شده و پس از حمل به محل پروژه نصب مي گردد.پوشش آن ازورق پلي كربنات است و در محل پروژه نصب مي گردد نيز باتوجه  به سفارش مشتري مي باشد.

مشتري مي تواند به واحد طراحي نيز مراجعه كرده وملزومات ونيازمندي هاي خود راارائه كرده تا واحد طراحي نسبت به طراحي پل منحصر به آن مشتري اقدام نمايد،در اين حالت طرح مورد نظر طبق سليقه مشتري  به صورت اختصاصي جهت مشتري طراحي مي شودوبعد از آن محاسبات فني و ساخت مانند مرحله قبل به اجرا در مي آيد .

در اين واحد امكان پوشش پل عابر  ساخته شده به وسيله مشتري نيز وجود دارد،اگر پل عابري داريد كه از قبل نصب شده ولي بدون پوشش مانده است،اين گروه پوشش آن را انجام ميدهد.

امكان نصب پله برقي و آسانسورو همينطور پوشش آنها نيز وجود دارد.

وب سایت مینیاتور