آخرین به روز رسانی : 2019-04-09 17:47:42

دیوارصداگیر(sound barrier)

این گونه دیوارها در کنار خیابان ها وبزرگراه ها جهت جذب یاجهت هدایت امواج صوتی به سمت اسمان استفاده می شوند.این گونه پوشش های صوتی انواع مختلف دارند که با توجه به محل،مقدار صوت موجود در محل،ارتفاع ساختمان های مجاور،پهنای بزرگراه یا خیابان وشرایط محیطی ومحلی دیگر انتخاب می شوند.دیواره های #ضد صوت از انواع بتنی،پشم سنگ یا شیشه،پلی پورتان، #پلی کربنات  یا #اکریلیک یا از انواع #عایق هاساخته میشوند.که نوع وارتفاع آن و محل آن بااستفاده از یک نوع نرم افزار کامپیوتری محاسبه می شود.

باتوجه به توسعه پلی کربنات واکریلیک،امروزه از انواع دیواره های پلی کربنات واکریلیک(نوع چند جداره ومسطح)استفاده می شود که مزایای آن عبارتند از:زیبایی،تنوع رنگ،شفافیت،توانایی جابه جایی وتعمیرآسان ،استحکام آن،قدرت جذب صوت یا انعکاس آن.میتوان دیواره را به صورت صاف ،منحنی یا لبه دار یا ترکیبی از دیواره پشم سنگ به علاوه اکریلیک یا پلی کربنات ساخت ، مثلاً یک متر ابتدایی از پشم سنگ (که در داخل توری آلومینیومی گذاشته می شود.) والباقی از ورق پلی کربنات یا اکریلیک استفاده می شود.که دیواره ها هم خاصیت جذب وهم انعکاس صوتی دارند.

وب سایت مینیاتور