آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

پوشش دیوار سوله و سقف سوله

وجود روشنايي واستفاده از نور خورشيد،كاهش مصرف انرژي (برق،سوخت،………)را به همراه دارد .

تمام ياقسمتي از ديواره سوله ها با استفاده از ورق پلي كربنات چند جداره يا مسطح  پوشانده مي شود وباعث مي شود مقدارزيادي نور به داخل سوله وارد شود.سقف رانيز مي توان باپوشش پلي كربنات پوشاند،مي توان قسمتي از سقف را به وسيله ورق پلي كربنات پوشاند(مثلاً يكي در ميان يا دو در ميان)از پلي كربنات به همراه نوع مصالح ديگر استفاده كرد يا مي توان وسط سقف را از ورق پلي كربنات پوشاند  واطراف آن را از مصالح ديگر مثل ورق گالوانيزه ،يا…………….پوشاند.

مي توان در بعضي از مصارف باتوجه به نياز مشتري تمام سقف را نيز از ورق پلي كربنات پوشاند.

مقدار نور ورودي باتوجه به نوع ورق و نوع رنگ آن كنترل مي شودو شامل مات ونيمه شفاف و شفاف در انواع رنگ ها مي باشد.

]<

وب سایت مینیاتور